× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ProDentist

Pracownia diagnostyki RTG - Centrum Stomatologiczne NZOZ ProDentist Justyna Tokarz

Informacje o komórce

Przychodnia stomatologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • rentgenodiagnostyka
  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją


Adres

33-8182222
Elizy Orzeszkowej 87
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1